Amacımız
Haydarpaşa Lisesi’nin gelişmesini, mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vakıf İnternet Sitesi: